Bevezető gondolatok…

Szándékunk ezzel a honlappal minél jobban megismertetni a Racka juhot, mint magyar őshonos fajtát és hozzájárulni minél szélesebb körben történő elterjedéséhez. Nem fenyegeti ugyan a kihalás veszélye, de több káros tendencia is terjedőben van ezzel kapcsolatban, mint jelenség. A jelenség egyik forrása az ismeretlenségben gyökerezik. Nem ismerjük, így nem is vagyunk tudatában saját nemzeti értékeinknek. Ennek következtében tudatosan eszünkbe sem juthat, hogy több évszázada itt él velünk ez az egyedülálló magyar fajta. Ha többen ismernék, akkor nem fordulhatna elő, hogy ugyan nincs a kihalás szélén, de alig van néhány ezres nagyságrendben anya csak Magyarországon, pedig a múlt században még milliós nagyságrendben élt a magyar pusztán. Megbecsülését ezért is megérdemli. Primitív parlagi fajtáról van szó, amely viszont egyedülálló, csak rá jellemző tulajdonságokkal rendelkezik és ez kuriózummá teszi a világ juhai között. Értékét és becsületét tehát nem a haszonszerzésben, gazdasági termelési mutatók görbéiben kell keresnünk. Sokkal inkább értéke az unikum, hogy hagyományaink, kultúránk mai élő, fennmaradt megtestesítője.

Az ismertség egyik hasznos következménye az igény megjelenése. Az igény hasznos következménye pedig az, hogy megjelenik az igényeket, szükségleteket kielégítő létszámnövekedés is. Ha minél többen keresik a Magyar Rackát, minél többen érdeklődnek utána, akkor az állattartók és tenyésztők annál több juhot állítanak tenyésztésbe. Több bárány születik és nő a Rackák egyedszáma. Ha nő az egyedszám, akkor pedig több a lehetőség a nemesítésre.

Annak ellenére, hogy van állattenyésztő véna a projektben, de nem tartjuk magunkat Racka tenyésztőnek. Mi a Magyar racka szerepét és jelentőségét inkább a genetikai érték megőrzésben látjuk. Ma ez egy átértékelt és gazdasági haszon mellett inkább erkölcsi alapokon nyugvó szemlélet, ami a Magyar Racka hasznát és értékét nem a termelési mutatókban jellemzi, hanem a hagyományőrzésben.

Egykor pásztorkodó elődeink szótárában a juh szó egyet jelentett a Rackával és a birka, mint degradáló jelző a külföldi behozott alacsony minőségű Merinókat jelentette. A Racka akkor még egyet jelentett a minőséggel. Mára ez a jelenség elveszni látszik, mert sokkal jobban becsüljük, értékeljük a külföldit, az importot, az idegent. Ebben szerepet játszik pénz orientált, gazdasági haszon elvű világnézetünk is a termelésben, tenyésztésben és hagyományos értékeink nemesítő fejlődése helyett a minél rövidebb idő alatt minél több hozam a kifizetődőbb. Rövidtávon. Mert ennek a haszon elvű szemléletnek is ára van, A drága pénzen behozott és magas összegért kínált Új-zélandi, többnyire inkább merinó bárányok expressz módszerrel, zárt tartásban tápon, mesterségesen és intenzíven hizlaltak, amely során a bárány sem füvet, sem napfényt nem lát.

Ezzel ellentétben a Racka csak tisztán gazdasági alapon nem versenyképes. A Racka parlagi primitív, rideg fajta, a szó hasznos és tradicionális értelmében. Igényli a legelőt, lassú fejlődésű, ezért egységnyi idő alatt kevesebb gazdasági hasznot termel. De az intenzív fajtákkal ellentétben ellenálló és edzett, egészséges. A magyar puszta legelőjén él természetes környezetben. A legelés és élénkebb, szilajabb vérmérséklete miatt lassabban gyarapszik, de ez jó hatású a fejlődésre és szervezeti szilárdságra. A jó konstitúció jó hús-csont arányt biztosít, és mivel olcsóbb, természetesebb a felnevelése olcsóbban is kerül konyhára az intenzíven, de drágán felnevelt konkurenciáinál. A modern hústermelő fajták vágási tulajdonságaiban a csontos rész több a húsrészekben. Az intenzív termelés miatt a mesterségesen táppal hajtatva nevelt birkahús faggyúsabb a primitív, parlagi fajták szikár testfelépítésénél. A nagyobb faggyú tartalom miatt a fogyasztók birkahústól való idegenkedését a behozott, külföldi, import, idegen fajtáknak köszönhetjük. A Racka húsának értéke kevésbé a tetszetős, impozáns húsformákban, az értékes húsrészek nagyobb részarányában keresendő, hanem ízében és élvezeti értékében.

Mindezek után a gazdasági szemléletű kitérőn túl véleményünk szerint a Magyar Racka megismeréséhez és megbecsüléséhez a hagyományőrzésen és a kulturális értékein keresztül vezet az út. A fajta szerepe és jelentősége napjainkra átértékelődött, és a pénzügyi financiális szemlélet is új alapokra helyeződött. Ebben sokkal nagyobb szerepet játszik és lényegesen több teret kap a magyar kulturális érték megőrzés, idegen forgalom, mint a termelési paraméterek hangsúlya.